Aanvraagformulier vakantie- en extra verlof
Met onderstaande formulier kunt u, als ouder(s)/verzorger(s), extra verlof aanvragen voor vakantie wegens specifieke aard van het beroep van de ouder(s)/verzorger(s) en/of gewichtige omstandigheden.

klik hier