Lesmethoden
zie Schoolgids Hoofdstuk 3 'De organisatie van het onderwijs'