Medezeggenschapsraad
Onze school heeft net als alle andere scholen in Nederland een Medezeggenschapsraad (MR).

In onze MR zijn twee ouders vertegenwoordigd: Suzanne Berk en Erik Hoekstra ( 0518-471940)
Er zijn ook twee teamleden vertegenwoordigd: Aafke de Vries- Boomsma en Jeroen de Vries.

De MR praat en denkt mee over het beleid van de school, bijvoorbeeld over de schoolgids, de tussenschoolse opvang of het financiële schoolbeleid met als doel de betrokkenheid van ouders te vergroten.
De MR vergadert ongeveer één keer in de twee maanden.

Namens de MR vertegenwoordigen Erik Hoekstra en Jeroen de Vries ons in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is de medezeggenschapsraad van scholen binnen de G2: GMR.

Als het gaat om bestuursbeleid of bestuursafspraken die voor alle scholen van CBO G2 gelden, dan worden zaken voorgelegd aan de GMR.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bespreekt met de Algemene Directie nieuw beleid of afspraken die voor alle scholen van CBO G2 gelden.
De GMR wordt gevormd door ouders en personeelsleden die in de Medezeggenschapsraden van de scholen zitting hebben.