Schoolcommissie
Onze school heeft een schoolcommissie. Deze commissie bestaat uit de volgende personen:

dhr. G. Wagenaar, voorzitter 0518-471007
mevr. K. Kerlien
mevr. M. Moerbeek
mevr. I. Jensma
mevr. N. Wagenaar