maart
25Week van het geld
31Begin zomertijd
april
8Rapporten inleveren
10150 jaar CBS De Wizebeam Kinderen dan later uit school.
15Oudergesprekken op aanvraag of uitnodiging
18Himmeldei
19Meivakantie
mei